Śladami Żydów nad Odrą

Finisaż wystawy „Götz Lemberg. ALBO ODRA. Odra-Cuts. Portret pejzażu rzeki granicznej”

 

Przez stulecia na terenach nadodrzańskich osiedlała się ludność różnego pochodzenia i wyznania, która żyła głównie z uprawy roli lub z handlu. Byli wśród nich również Żydzi. W czasach narodowego socjalizmu zostali oni pozbawieni praw obywatelskich, byli prześladowani i mordowani, ich mienie było niszczone lub rozkradane. W wyniku przesunięć terytorialnych po II wojnie światowej region nadodrzański stał się w wielu miejscach regionem przygranicznym. Zamieszkujący tereny na wschód od Odry Niemcy musieli je opuścić, na ich miejsce osiedlili się Polacy, w tym ocaleni z Zagłady polscy Żydzi, z których większość wyemigrowała do końca lat 60.

 

Z czasem dziedzictwo Żydów nad Odrą popadło w zapomnienie. Tematem dyskusji są inicjatywy odkrywania śladów ich spuścizny. W ostatnim czasie tematowi temu poświęcono kilka transgranicznych projektów, m.in. polsko-niemiecką wystawę wędrowną „Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą” Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz publikację „Ślady życia żydowskiego na Środkowym Nadodrzu” wydaną przez stowarzyszenie Kulturförderverein Kloster Altfriedland. Eksperci związani z ww. projektami przedstawią swoje działania związane z dziedzictwem kulturowym Żydów i zwrócą uwagę na najciekawsze aspekty polsko- niemiecko-żydowskiej historii tego regionu.

 

W dyskusji wezmą udział:

dr Magdalena Abraham-Diefenbach, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu

 

Moderacja:

dr Magdalena Gebala, Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Poczdam

 

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

 

Spotkanie odbędzie się w ramach finisażu wystawy „Götz Lemberg. ALBO ODRA. Odra-Cuts. Portret krajobrazu rzeki granicznej” oraz Berlińsko-Brandenburskiego Festiwalu Filmu Żydowskiego (Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg).

 

Realizowne jest ono we współpracy między Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej i Muzeum Historii Brandenbursko-Pruskiej (Haus der Brandenburgisch-Prußischen Geschichte).

 

Wstęp

Wstęp wolny. Rejestracja nie jest wymagana.

 

Wskazówki dla zwiedzających

W pomieszczeniach zamkniętych zalecamy noszenie medycznej ochrony ust i nosa.

 

© Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Fotografia: Adam Czerneńko

Wstęp

Wstęp jest bezpłatny. Rejestracja nie jest wymagana.

© Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Fotografia: Adam Czerneńko